Presentaties

Bekijk hier de presentaties die werden gegeven op workshops en symposia bij het FAGG.

Symposium over de nieuwe Europese wetgeving rond diergeneesmiddelen - 19 november 2019

- De nieuwe Europese wetgeving

- Algemeen kader - Herlinde Sleurs (projectmanager - FAGG)

- Geneesmiddelenbewaking - Els Dewaele (expert geneesmiddelenbewaking - FAGG)

- Aanvraagprocedures en dossiervereisten - Irma van Deurzen (managing director - Dopharma Research)

- Variaties en Union Database - Katelijne Smets (Global Regulatory Affairs and Product Development Director - KELA nv)

- SPC Harmonisatie - Dries Minne (diensthoofd afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - FAGG)

- Vooruitblik & vragenronde - Dries Minne (diensthoofd afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - FAGG)

- De verordening vanuit Europees perspectief - Nancy De Briyne (Deputy Executive Director - Federation of Veterinarians of Europe)
- Verordening gemedicineerde voeders - Quentin Dumont de Chassart (attaché expert in diervoeding - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

- Verordening diergeneesmiddelen - Algemeen kader - Herlinde Sleurs (projectmanager - FAGG)

- Verordening diergeneesmiddelen - Wat verandert er voor de dierenartsen? - Dominique Gillard (depot inspecteur - FAGG)

- Antibioticaresistentie - Bart Hoet  (attaché afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - FAGG)

 

Zesde Vigilantiedag - 15 oktober 2019

Psychofarmacabeleid in België: wat met slaap- en kalmeermiddelen? - Nele Van Tomme (FOD VVVL – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Misbruik en afhankelijkheid van benzodiazepines en verwante geneesmiddelen voor de behandeling van slapeloosheid in België: bevragingen van het FAGG - Jamila Hamdani (FAGG)

De problematiek rond afhankelijkheid van benzodiazepines en verwante geneesmiddelen - Dominique Lamy (UCLouvain)

Standpunt van een huisarts - Tom Declercq (UGent)

Standpunt van de officina-apotheker - Jan Saevels (APB - Algemene Pharmaceutische Bond)

Materiovigilantie casus: Rebound Hernia Mesh - Kelly Decaluwé (FAGG)

Inspectie - Thema-actie « Fabrikant Klasse I » gericht op materiovigilantie en labelling - Dominique Deguée (FAGG)

Materiovigilantie in UZ Leuven: op naar 9 500 vigilantiemedewerkers - Annick Verbiest (KU Leuven)

De uitdagingen van de nieuwe verordening voor fabrikanten en samenwerking tussen de economische actoren - Philippe Soly (COCIR - Europese coördinatiecomité van de radiologische, elektromedische en gezondheidszorg IT-industrie)

Archief

Last updated on 22/11/2019