Commissie van Advies

De Commissie van Advies is een technische commissie die advies aan de Minister van Volksgezondheid geeft op aanvragen tot afwijkingen, ingediend door de farmaceutische firma’s, met als doel de volksgezondheid en het belang van de Belgische patiënt te beschermen, rekening houdend met de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen.

Op aanvraag van een farmaceutische firma of van een persoon, geeft ze ook advies aan de Minister op voorstellen tot weigering of tot opschorting van een vergunning voor fabricage of distributie in het groot van geneesmiddelen, alsook van een erkenning als bevoegde persoon.

 • De samenstelling van de Commissie van Advies is vastgelegd in art. 128 van het K.B. van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

  De Commissie van Advies is samengesteld uit 48 leden die door de Koning benoemd worden :

  • Een voorzitter voorgedragen door de Minister die de Justitie onder zijn bevoegdheid heeft uit de magistraten of eremagistraten van de Rechterlijke Orde;
  • De Administrateur-generaal van het FAGG of zijn afgevaardigde;
  • Een personeelslid dat tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering behoort, voorgedragen door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
  • Twee personeelsleden die tot het FAGG behoren, voorgedragen door de Administrateur-generaal van het FAGG;
  • Een personeelslid dat tot het WIV behoort, voorgedragen door de Minister;
  • Een personeelslid dat tot het CODA behoort, voorgedragen door de Minister;
  • Zes fabrikanten, invoerders, uitvoerders van of groothandelaars in geneesmiddelen, die de verschillende beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen en gekozen worden op de door de meest representatieve beroepsorganisaties voorgestelde dubbele lijsten;
  • Twee bevoegde personen zoals bedoeld in artikel 86 van Titel VI van dit Deel of in artikel 211 van Titel VI van Deel II, twee apothekers van een voor het publiek opengestelde apotheek en twee ziekenhuisapothekers die gekozen worden op de door de meest representatieve beroepsorganisaties voorgestelde dubbele lijsten;
  • Twee personen, die bijzonder ervaren zijn in de fabricage en de bereiding van sera en vaccins die gekozen worden op de door de meest representatieve beroepsorganisaties voorgestelde dubbele lijsten;
  • Een directeur van een erkend laboratorium die gekozen wordt op de door de meest representatieve beroepsorganisaties voorgestelde dubbele lijsten;
  • Twee personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voorgedragen door de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

  Er zijn evenveel plaatsvervangende als werkende leden. De plaatsvervangende leden worden onder dezelfde voorwaarden benoemd als de werkende leden.

  Op dit ogenblik is de Commissie van Advies als volgt samengesteld :

  Voorzitter : Dhr Frans Van de Merckt
  Ondervoorzitter : Dhr Luc Maréchal - DoI.pdf

  Leden :

  Mevr  A. Adriaensen - DoI.pdf

  Mevr  F. Anckaert - DoI.pdf

  Mevr  Y. Antonissen - DoI.pdf

  Mevr. I. Ceuterick - 

  Dhr  A. Chaspierre - DoI.pdf

  Dhr. S. Cogen - DoI.pdf

  Dhr  M. Cornely - DoI.pdf

  Dhr.  X. De Cuyper - DoI.pdf

  Dhr  B. De Greef - DoI.pdf

  Mevr  K. De Turck - DoI.pdf

  Mevr  S. Deceuninck - DoI.pdf

  Dhr. E. Deconinck - DoI.pdf

  Mevr  E. Devriese - DoI.pdf

  Mevr  N. Dhaeze - DoI.pdf

  Mevr  V. Fontaine - DoI.pdf

  Mevr  K. Froidbise -

  Mevr. C. Gabriels - 

  Dhr  H. Gérard - DoI.pdf

  Mevr  D. Hoyaux - DoI.pdf

  Dhr  J. Janssens - DoI.pdf

  Dhr  F Koenen -

  Mevr  N. Lambot - DoI.pdf

  Mevr  C. Leirs - DoI.pdf

  Mevr  S. Lorent - DoI.pdf

  Mevr  E. Mertens -

  Dhr  P. Perdieus - DoI.pdf

  Dhr  D. Persoons - DoI.pdf

  Mevr  C. Planchon -

  Dhr  S. Roels - DoI.pdf

  Dhr  C. Ronlez -

  Mervr  S. Sarre - DoI.pdf

  Dhr  L. Tesolin - DoI.pdf

  Dhr  S. Terryn - DoI.pdf

  Dhr  M. Truyens -

  Mevr  T. Van Hooland - DoI.pdf

  Dhr  W. Van Linden -

  Dhr  E. Van Nueten - DoI.pdf

  Mevr  K. Verhelle  - DoI.pdf

  Mevr  J. Verschaeren - DoI.pdf

  Mevr  E. Verstuyft - DoI.pdf

  Dhr. W. Vervaet - DoI.pdf

  Mevr  G. Waeterloos - DoI.pdf

  Mevr. C. Weyne - 

  Mevr  M. Willaert - DoI.pdf

  Dhr  P. Willems - DoI.pdf

  Mevr  M. Wuyts -

   

 • Het secretariaat wordt waargenomen door een personeelslid van het Fagg : Mevr Séverine Brasseur

 • De Commissie van Advies stelt ook een huishoudelijke reglement op dat onderworpen is aan de goedkeuring van de Minister.

 •  

 •  

 •