Bijdragen

Overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997 werden bijdragen vastgesteld afhankelijk van de gevraagde activiteit of de verkochte verpakkingen. Deze bijdragen worden voortaan jaarlijks geïndexeerd.

•         Bijdrage per verpakking
•         Bijdrage voor leverancier
•         Bijdrage voor verdeler 

Laatste update op 12/07/2011