Bijdrage leverancier

Voor leveranciers gelden drie bijdragen:

Een bijdrage voor het verwerven van de oorspronkelijke vergunning betreffende de activiteiten van fabricage of invoer. Deze bijdrage bedraagt momenteel 3139,49 €, te betalen op het ogenblik van de aanvraag (art. 10, 1° van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Een bijdrage voor het beheer van de hierboven bedoelde algemene vergunning. Deze bijdrage bedraagt momenteel 1569,75 €, jaarlijks te betalen in januari en voor de eerste maal het jaar dat volgt op dit waarin de oorspronkelijke vergunning werd toegekend (art. 10, 2° van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Een bijdrage voor het beheer van het dossier van elke vergunde grondstof. Deze bijdrage bedraagt momenteel 15,82 euro per vergunde grondstof, met een maximum van 1569,75 € (art.10, 2° van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Aangezien de activiteit van fabricage of invoer primeert op de activiteit van distributie, is een fabrikant en/of invoerder die grondstoffen verdeelt of wenst te verdelen, geen bijkomende bijdrage verschuldigd.

Deze bedragen moeten worden gestort op de bankrekening van het FAGG:

IBAN : BE28 6790 0219 4220 
BIC/ Swift code: PCHQBEBB

Adres van de bank: Financiële Post, Antwerpsesteenweg 59, 1100 Brussel

Laatste update op 16/12/2020