Formulieren

Er bestaat geen standaardformulier om een algemene vergunning betreffende de activiteiten van fabricage of invoer aan te vragen. Dergelijke aanvragen moeten worden ingediend ter attentie van de Minister van Volksgezondheid en verstuurd worden naar:

Mevrouw Paule Jacqmain, Adviseur-generaal,

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Victor Hortaplein 40/bus 10; 1060 Brussel.

Laatste update op 14/09/2009