Definitie

"organisme" : een biologische entiteit met het vermogen tot replicatie of tot overdracht van genetisch materiaal;

"genetisch gemodificeerd organisme ( GGO)" : een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 16/12/2020