Vergunning invoer/uitvoer

Sinds 02/05/2006 werd gestart met een nieuw systeem voor de aanvraag en de aflevering van de invoer/uitvoervergunningen.

In toepassing van de EG-Verordeningen (EG)273/2004, (EG)111/2005, (EU)2015/1011, (EU)2015/1013, (EU)2016/1443) en (EU)2018/729, werden de oude formulieren (KB 26/10/1993) voor de invoer/uitvoervergunningen vervangen door nieuwe exemplaren die beter voldoen aan de Verordeningen.

De vergunningen worden afgeleverd door de Cel Precursoren aan de belanghebbenden.

De aanvragen dienen te gebeuren met behulp van onderstaande invulformulieren:

- aanvraag uitvoervergunning

- aanvraag invoervergunning

De vergunningsaanvragen dienen te worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon of zijn plaatsvervanger.

De ingevulde, gehandtekende aanvraagformulieren en de eventuele stukken ter staving kunnen worden opgestuurd per post, fax of e-mail naar:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie - afdeling Vergunningen - cel Precursoren
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
Tel. 02/528.43.12 of 02/528.42.42
E-mail: drugprecursor@fagg.be

Enkel gehandtekende en correct ingevulde aanvragen worden ontvankelijk verklaard.

Indien de aanvraag gebeurd via fax of e-mail dienen de originele aanvraag en originele stukken ter staving te worden bijgehouden en ter beschikking gehouden voor de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen , het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de officieren van de Federale politie.

 

Retributies

Voor elke afgeleverde vergunning is er een retributie verschuldigd aan het FAGG.

De aanvraag van een invoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens de verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in drugprecursoren, artikel 20), krachtens artikel 1 Drugswet. 100,11€
De aanvraag van een uitvoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens de verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in drugsprecursoren, artikel 12), krachtens artikel 1 Drugswet. 100,11€

Deze retributies worden jaarlijks geïndexeerd.

Deze retributies dienen niet op voorhand te worden betaald, maar zullen gefactureerd worden wanneer de vergunning wordt afgeleverd

Laatste update op 05/01/2023