Letter Of No Objection (LONO)

Buitenlandse instanties kunnen een document vragen aan de vergunninghouder om te bewijzen dat hij producten, die onder toepassing van het K.B. van 12/04/1974 vallen, mag invoeren.

Aanvraag

Een LONO kan door een verantwoordelijke, die op de vergunning vermeld staat, worden aangevraagd via e-mail naar substances_HAA@fagg.be met vermelding van:

  • de desbetreffende stof/product
  • de hoeveelheid
  • het nummer van de vergunning (indien van toepassing)
  • het facturatieadres

Geldigheid

Een LONO voor een product waarvoor geen vergunning in het kader van het K.B. van 12/04/1974 vereist is, heeft een geldigheid van maximaal 3 jaar.

Een LONO voor een stof (API) waarvoor een vergunning in het kader van het K.B. van12/04/1974 vereist is, is geldig tot de einddatum van deze vergunning.

Een LONO kan tot de vervaldatum worden gebruikt voor verschillende invoeren.

Retributie

Elke afgeleverde LONO is onderhevig aan een retributie. Deze bedraagt momenteel 57,32€ en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dit bedrag dient niet op voorhand te worden betaald, maar zal gefactureerd worden wanneer de LONO wordt afgeleverd. Dit is de reden waarom gevraagd wordt het facturatieadres te bevestigen bij de aanvraag.

Contact

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

E-mail: substances_HAA@fagg.be

Laatste update op 02/01/2019