Groothandelaars Verdelers

Lijst groothandelaars-verdelers

 

Ten einde volledig te zijn, vermeldt deze lijst niet enkel de groothandelaar-verdelers die vergund zijn om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verdelen (het vergunningsnummer, die is vermeld in de tabel, wordt gevolgd door de letter V) maar tevens deze die vergund zijn om geneesmiddelen voor humaan gebruik te verdelen (hun vergunningsnummer is gevolgd door de letter H).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 24/06/2022