BCGV

Directoraat-generaal POST, afdeling Vigilantie, Cel veterinaire PhV

Op het vlak van vigilantie, bewaakt het FAGG de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door het verzamelen van informatie. Het FAGG verzamelt de meldingen van bijwerkingen bij mens en dier, evalueert deze en neemt indien nodig maatregelen.

Farmacovigilantie is gericht op:

  • veiligheid van het gebruik van een geneesmiddel bij dieren
  • veiligheid van dierlijke producten van behandelde dieren
  • veiligheid voor mensen die met diergeneesmiddelen in aanraking komen
  • veiligheid voor de omgeving

 

DG POST afdeling Vigilantie voor Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig gebruik
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 Brussel
België

e-mail: adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be

T + 32 2 528 40 00

Laatste update op 16/12/2020