BelVet-Sac rapporten

BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption)

Onzorgvuldig antibioticumgebruik vormt een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren omdat dit het ontstaan en verspreiding van resistente bacteriestammen in de hand werkt. Infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Zowel in de menselijke geneeskunde als in de diergeneeskunde worden maatregelen genomen en lopen sensibilisatie acties om antibiotica verantwoord te gebruiken. Het veelvuldig gebruik van antibiotica is een bekommernis voor de gezondheid van mens én dier ("one health").

Om problemen van resistentie tegen te gaan volgen BelVet-SAC (Belgisch toezicht op de consumptie van antibiotica in de diergeneeskunde) en het kenniscentrum AMCRA vzw (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) het verbruik van antibiotica bij dieren van nabij op en sensibiliseren professionelen in de sector van de diergeneeskunde voor dit probleem. Het FAGG werkt actief samen met deze instanties.

Het kenniscentrum AMCRA vzw waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt op 20.12.2011 heeft expertise voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en - resistentie bij dieren. Het FAGG steunt AMCRA vzw en is samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een van de belangrijkste medefinancierders.

Voor meer informatie met berekking tot AMCRAvzw zie de website (externe link)

BelVet-SAC heeft sedert 2007 een opvolgingssysteem opgezet om de nationale consumptie van antibiotica bij dieren te verzamelen en te analyseren. Het FAGG werkt hiervoor samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie).

BelVet-SAC rapport 2022

BelVet-SAC rapport 2021

BelVet-SAC rapport 2020

BelVet-SAC rapport 2019

BelVet-SAC rapport 2018

BelVet-SAC rapport 2017

BelVet-SAC rapport 2016

BelVet-SAC rapport 2015

BelVET-SAC rapport 2014

BelVet-SAC rapport 2013

BelVet-SAC rapport 2012

BelVet-SAC rapport 2011

BelVet-SAC rapport 2010

BelVet-SAC rapport 2007-2008-2009

Meer info over BelVet-SAC is beschikbaar op https://belvetsac.ugent.be/

Sinds de start van het monitoringssysteem is het gebruik van antibiotica bij dieren in België nog steeds hoog en behoort tot de belangrijke verbruikers onder de EU Lidstaten. Blijvende inspanningen om dit verder te reduceren zijn nodig. Om het effect van maatregelen te evalueren, is een continue monitoring van antibioticumgebruik samen met het opvolgen van het voorkomen van antibioticumresistentie noodzakelijk. Dit alles met als doel de gezondheid van mens en dier te bevorderen.

 

Laatste update op 12/02/2024