BelVet-Sac rapporten

BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption)

Onzorgvuldig antibioticumgebruik vormt een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren omdat dit het ontstaan en verspreiding van resistente bacteriestammen in de hand werkt. Infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Zowel in de menselijke geneeskunde als in de diergeneeskunde worden maatregelen genomen en lopen sensibilisatie acties om antibiotica verantwoord te gebruiken. Het veelvuldig gebruik van antibiotica is een bekommernis voor de gezondheid van mensen én dier ("one health").

Het FAGG en het kenniscentrum AMCRA vzw (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) volgen de verkoop en het gebruik van antibiotica in de dieregeneeskunde van nabij op en publiceren de geanalyseerde resultaten jaarlijks in het BelVet-Sac rapport, met als doel inzicht te verschaffen in het antibioticum gebruik in de diergeneeskunde in België, te sensibiliseren en indien nodig aan te zetten tot een gedragsverandering.

De resultaten van dit rapport worden jaarlijks in de maand juni toegelicht tijdens een gezamenlijke communicatiemoment van het AMCRA, het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en Sciensano over de resultaten van het gebruik van antibiotica en de resistentie bij dieren.

Met dank aan de vakgroep veterinaire epidemiologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (opstart van de datacollectie en de BelVet-Sac rapportering tussen 2008 en 2022)

 

BelVet-SAC rapport 2023

BelVet-SAC rapport 2022

BelVet-SAC rapport 2021

BelVet-SAC rapport 2020

BelVet-SAC rapport 2019

BelVet-SAC rapport 2018

BelVet-SAC rapport 2017

BelVet-SAC rapport 2016

BelVet-SAC rapport 2015

BelVET-SAC rapport 2014

BelVet-SAC rapport 2013

BelVet-SAC rapport 2012

BelVet-SAC rapport 2011

BelVet-SAC rapport 2010

BelVet-SAC rapport 2007-2008-2009

 

Sinds de start van het monitoringssysteem is het gebruik van antibiotica bij dieren in België nog steeds hoog en behoort tot de belangrijke verbruikers onder de EU Lidstaten. Blijvende inspanningen om dit verder te reduceren zijn nodig. Om het effect van maatregelen te evalueren, is een continue monitoring van antibioticumgebruik samen met het opvolgen van het voorkomen van antibioticumresistentie noodzakelijk. Dit alles met als doel de gezondheid van mens en dier te bevorderen.

 

 

Laatste update op 26/06/2024