Schrapping van VHB

Schrapping van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik

Aanvragen tot het schrappen van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik kunnen via e-mail of via een ondertekende brief per post worden gericht aan de dossierbeheerder van het betrokken geneesmiddel.

In beide gevallen moet de originele VHB worden teruggestuurd en moet(en) de reden(en) van schrapping worden vermeld in de email of brief[1].

Contactgegevens:

FAGG
DG PRE vergunning
Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

[1] Volgens het koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 2: Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Art 238 § 3.

     

Datum van laatste aanpassing: 11/05/2020

 

 

 

Laatste update op 02/03/2021