Schrapping van VHB

Schrapping van een vergunning voor het in de handel brengen

 

Aanvragen tot het schrappen van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik kunnen via e-mail of via een ondertekende brief per post worden gericht aan de dossierbeheerder van het betrokken geneesmiddel.

 

In beide gevallen moet de originele VHB worden teruggestuurd en moet(en) de reden(en) van schrapping worden vermeld in de email of brief.

 

Contactgegevens

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

DG PRE Vergunning – afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Galileelaan 5/03

1210 BRUSSEL

 

 

Laatste update op 06/12/2022