Bevoegde persoon

De voorwaarden om erkend te worden als industrieapotheker staan in artikel 84 van het KB van 14 december 2006 (deel 1 - deel 2)

Indien u aan deze voorwaarden voldoet en wenst erkend te worden als bevoegde persoon, gelieve volgende documenten op te sturen naar het emailadres industry@fagg-afmps.be

  • een kopie van uw diploma('s); elk diploma behaald in het buitenland moet eerst erkend worden door de bevoegde instantie. Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheidszorg, Erkenning buitenlandse diploma’s, Koning Albert II-laan, 35 bus 33, 1030 Brussel. Indien u vragen heeft mbt. de erkenning van het diploma, gelieve de bevoegde instantie per mail te contacteren : contact Vlaamse Overheid.
  • uw origineel stageattest, getekend door de verantwoordelijke bevoegde persoon van de firma waar u uw stage hebt volbracht;
  • een kopie van uw identiteitskaart;
  • het formulier 65, volledig ingevuld.

De gevraagde erkenning kan slechts verleend worden wanneer voldaan is aan alle voorwaarden vermeld in het KB van 14/12/2006 (deel 1 - deel 2) en wanneer alle gevraagde documenten in ons bezit zijn. De aanvraag moet de gevraagde documenten bevatten, elk afzonderlijk toegevoegd (1 document = 1 bijgevoegd bestand).

Contact

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten
DG Inspectie – Afdeling Industrie/Cel Dossierbeheer & Erkenningen personen

Mailbox: industry@fagg-afmps.be

 

 

Laatste update op 07/06/2021