Advies m.b.t. het gebruik van Melatonine in voedingssupplementen

Advies betreffende het gebruik van Melatonine in voedingssupplementen

Producten die een dagelijkse orale dosis melatonine van 300µg of meer aanbrengen kunnen als geneesmiddel op basis van hun farmacologische werking beschouwd worden. Indien producten specifiek aangediend worden om een transmucosale absorptie in de mond- en/of keelholte mogelijk te maken kan er van een betere biologische beschikbaarheid uitgegaan worden en kunnen dergelijke producten vanaf een dagelijkse dosis van 200µg als geneesmiddel beschouwd worden. Rekening houdend met het voorzorgsbeginsel is het gebruik van dergelijke producten als voedingssupplementen niet aangewezen voor kinderen tot 12 jaar. Hun verpakkingen moeten daarom de nodige waarschuwingen dragen en hun presentatie mag niet gericht zijn op een consumptie door die leeftijdsgroep.

Laatste update op 23/12/2020