Advies m.b.t. het gebruik van N-Acetylcysteïne in voedingssupplementen

Advies betreffende het gebruik van N-Acetylcysteïne in voedingssupplementen

De Gemengde Commissie heeft tijdens zijn vergaderingen van 23/3/2013 en 7/9/2013 een aantal basisregels vastgelegd rond het gebruik van N-Acetylcysteïne in voedingssupplementen. Gezien de regelmaat waarmee dergelijk dossiers voorgelegd worden aan de commissie zullen deze regels in de vorm van richtsnoer voorgesteld worden aan de Minister. Tijdens de vergadering van 16/03/2017 werden een aantal wijzigingen goedgekeurd.

Voor kinderen van 3 tot 5 jaar is de commissie van mening dat het gaat om een geneesmiddel op basis van zijn werking als de dagdosis groter dan of gelijk aan 50 mg is. Voor lagere dosissen is een advies geval per geval nodig om het statuut vast te stellen.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is de commissie van mening dat het gaat om een geneesmiddel op basis van zijn werking als de dagdosis groter dan of gelijk aan 100 mg is. Voor lagere dosissen is een advies geval per geval nodig om het statuut vast te stellen.

Voor kinderen van meer dan 12 jaar en volwassenen: de aanwezigheid van N-Acetylcysteïne in voedingssupplementen is aanvaardbaar in een dosering lager dan 300 mg per dag (effectieve hoeveelheid aanwezig in voedingssupplement, bij twijfel vast te stellen door analyse). In dat geval moeten de volgende waarschuwingen op de verpakking aangebracht worden: "Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar" en "Waarschuw uw arts of apotheker indien u gelijktijdig geneesmiddelen neemt". In een dosering hoger of gelijk aan 300 mg per dag is de commissie van mening dat het gaat om een geneesmiddel op basis van zijn werking.  

Laatste update op 23/12/2020