Aanvraag algemene activiteitenvergunning indienen

Er bestaat geen standaardformulier om een algemene activiteitenvergunning voor fabricage, invoer of distributie aan te vragen.
Om een dergelijke vergunning te verkrijgen, richt de firma een schriftelijke aanvraag met alle bovengenoemde vereisten ter attentie van de Minister van Volksgezondheid en verstuurd deze, bij voorkeur elektronisch of via de post, ter attentie van: 

Mevrouw Greet MUSCH, Directeur generaal,
rawmaterial@fagg-afmps.be 

met als onderwerp: FIRMA – nieuwe aanvraag activiteit

of

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten,
Galileelaan 5/03 
1210 Brussel

Laatste update op 30/03/2021