Bijdragen

Overeenkomstig artikel 10 van het KB van 19/12/1997 werden bijdragen vastgesteld afhankelijk van de gevraagde activiteit of de verkochte verpakkingen. Deze bijdragen worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde bijdragen bevindingen zich op de homepage van het Fagg in de rubriek "Andere thema's - Bijdragen" - Bijdrage toezicht en controle op de grondstoffen.

Laatste update op 16/12/2020