Erkende laboratoria

erkenningsaanvraag labo Overeenkomstig artikel 3 §4 van het KB van 19/12/1997 mag een niet-vergunde grondstof enkel worden (uitsluitend voor een magistrale bereiding) als een analysecertificaat gevoegd wordt bij het recipiënt dat de grondstof bevat. Dat certificaat dient te worden ondertekend door de directeur van een laboratorium erkend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft voor de analyse en de controle van geneesmiddelen of opgenomen in de Europese lijst van officiële controlelaboratoria (art. 1, 2° en 3°).

Erkenningsaanvraag als laboratorium voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

Belgische erkende laboratoria

Europese erkende laboratoria  (als dusdanig erkend in België)

Laatste update op 16/12/2020