Erkende laboratoria in België

Lijst van Belgische erkende laboratoria

Eventuele wijzigingen aan de lijst die nog niet werden gepubliceerd kunnen worden meegedeeld via e-mail aan het contactadres van de dienst "Farmacopee & grondstoffen".

Laatste update op 16/12/2020