Lijst van de grondstoffen niet in de handel

De lijst van grondstoffen “uit de handel” zal worden gepubliceerd zodra deze bepaling zal worden toegepast op grondstoffen.

De huidige stand van de wetgeving laat dat momenteel nog niet toe.

Laatste update op 16/12/2020