Vergunning - Registratie

Nieuwe aanvraag

Toepassing van de EG-verordeningen 273/2004, 111/2005, (EU)2015/1011, (EU)2015/1013,  (EU)2016/1443 en (EU)2018/729, moeten marktdeelnemers in het bezit zijn van een vergunning/registratie wanneer zij zich bezighouden met:

- in- en uitvoer, bezit , handel of intermediaire activiteiten met betrekking tot geregistreerde stoffen van categorie 1

- bezit van geregistreerde stoffen van subcategorie 2A of  handel in producten van Categorie 2 binnen de EU.

- in- en uitvoer of intermediaire activiteiten met betrekking tot geregistreerde stoffen van categorie 2 of met de uitvoer van geregistreerde stoffen van categorie 3

De aanvraag kan enkel gebeuren via dit aanvraagformulier: Nieuwe aanvraag

De vergunning/registratie is 3 jaar geldig en kan worden hernieuwd. 

 Hernieuwing

Drie maanden voor het vervallen van de vergunning/registratie, moet een hernieuwingsaanvraag worden ingediend bij het Cel Precursoren via dit hernieuwingformulier: Hernieuwing

Retributie

Voor de aanvraag van een vergunning/registratie of een hernieuwing is er een retributie van €308,05 aan het FAGG verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

   Nieuwe aanvraag van een vergunning/registratie

308,05€

   Hernieuwing

308,05€

Dit bedrag dient niet op voorhand te worden betaald, maar zal gefactureerd worden wanneer de vergunning/registratie of  hernieuwing wordt afgeleverd.

Het ingevulde, gehandtekende aanvraagformulier en de eventuele stukken ter staving kunnen worden opgestuurd per post naar:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie – afdeling Vergunningen - cel Precursoren
Galileelaan 5/03
1210 Brussel

 

Laatste update op 25/01/2022