Identiteitsdiefstal van FAGG-personeel voor het illegaal verkrijgen van drugsprecursoren

De cel Precursoren van het FAGG werd geconfronteerd met een geval van identiteitsdiefstal. 

Iemand met een vals e-mailadres van het FAGG en valse telefonische contactgegevens vroeg om een kopie van de erkenning/registratie van een marktdeelnemer. Hoogstwaarschijnlijk wil deze persoon deze informatie gebruiken om stoffen naar het illegale circuit om te leiden. 

Het FAGG wil dan ook in het bijzonder uw aandacht vestigen op de volgende mogelijke situaties:

- Het opvragen van een kopie van de erkenning/registratie door het FAGG

Het FAGG is al in het bezit van de kopieën van uw erkenning/registratie. Onze medewerkers zullen dan ook nooit om een nieuw exemplaar vragen.

In geval van twijfel, contacteer ons via drugprecursor@fagg.be of via het telefoonnummer +32 2 528 40 00.

- Ongebruikelijke vragen en/of bestellingen van geregistreerde marktdeelnemers, zoals ongebruikelijke bestellingen per telefoon, via ongebruikelijke e-mailadressen van de marktdeelnemers (waarbij .be bijvoorbeeld is vervangen door .net of .info), een verzoek om producten op ongebruikelijke locaties (in het buitenland) te leveren of het voorleggen van een kopie van een erkenning/registratie die ongebruikelijk lijkt.

Neem in deze situaties contact op met drugprecursor@fagg.be om na te gaan of het al dan niet om een verdachte bestelling gaat.

Het FAGG dringt erop aan dat u dit risico zeer serieus zou opnemen.

  • We zien steeds meer gevallen van identiteitsdiefstal. Het is een praktijk die duidelijk terrein wint, niet alleen in België maar ook in andere landen van de Europese Unie.
  • Als u met een facturatiesysteem werkt, loopt u een groot risico om nooit betaald te worden.
  • Er bestaat een reëel risico dat het imago van uw onderneming schade oploopt als de geleverde stoffen in het illegale circuit terechtkomen.
  • De geleverde producten verdwijnen in de illegaliteit. Ze worden door criminelen gebruikt om drugs te produceren (heroïne, cocaïne, XTC, enz.), met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

 

 

 

 

Laatste update op 19/12/2023