Letter Of No Objection (LONO)

In het kader van het koninklijk besluit van 12.04.1974 worden geen aparte in – of uitvoervergunningen geëist.

Buitenlandse instanties kunnen wel een officieel document vragen aan de vergunninghouder om te bewijzen dat hij producten, die onder toepassing van het koninklijk besluit van 12.04.1974 of gelijkaardige buitenlandse regelgeving vallen, mag invoeren. In een dergelijke geval, kan bij het FAGG een LONO worden aangevraagd.

 

Aanvraag

Een LONO kan door een verantwoordelijke, die op de vergunning vermeld staat, worden aangevraagd via e-mail naar substances_HAA@fagg.be met vermelding van:

  • de desbetreffende stof/product;
  • de hoeveelheid;
  • het nummer van de vergunning (indien van toepassing);
  • het facturatieadres.

 

Geldigheid

Een LONO voor een product waarvoor geen vergunning in het kader van het koninklijk besluit van 12.04.1974 vereist is, heeft een geldigheid van maximaal 3 jaar.

Een LONO voor een product waarvoor een vergunning in het kader van het koninklijk besluit van 12.04.1974 vereist is, is geldig tot de einddatum van deze vergunning.

Een LONO kan tot de vervaldatum worden gebruikt voor verschillende invoeren.

 

Retributie

Elke afgeleverde LONO is onderhevig aan een retributie.

Deze kan op deze pagina geraapleegd worden en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dit bedrag zal gefactureerd worden wanneer de LONO wordt afgeleverd. Dit is de reden waarom gevraagd wordt het facturatieadres te bevestigen bij de aanvraag.

 

Contact

substances_HAA@fagg.be

Laatste update op 02/06/2022