Wetgeving

De volledige reglementering kunt u terugvinden in het koninklijk besluit van 12 april 1974, in toepassing van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Het koninklijk besluit viseert stoffen op basis van werking, dus er is geen indicatieve, limitatieve lijst van dergelijke stoffen raadpleegbaar.
Bij twijfel gelieve een e-mail te sturen met de naam van de stof en het CAS-nummer naar substances_HAA@fagg.be.

Contact:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie - afdeling Vergunningen - team Stoffen KB 12.04.1974
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 528 40 00      

substances_HAA@fagg.be 

Laatste update op 05/03/2021