FAQ Cannabis

Een lijst met frequent gestelde vragen betreffende cannabis, afgeleide producten en het geneesmiddel Sativex®, is hieronder te raadplegen.

FAQ Cannabis

 

Laatste update op 26/04/2019