Informatie voor reizigers

Gaat u op reis en bevat uw geneesmiddel een stof geviseerd door het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen, dan hebt u een officieel begeleidend document nodig dat bewijst dat u deze geneesmiddelen voorgeschreven kreeg in het kader van een medische behandeling.  Om te weten welke geneesmiddelen door deze Belgische wetgeving worden geviseerd, kunt u uw arts of apotheker om advies vragen of kunt u deze lijst met stoffen raadplegen.

Voorbeelden van geneesmiddelen die stoffen bevatten die op deze lijst staan:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen,
 • sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfine houdende pijnstillers),
 • middelen voor de behandeling van ADHD (bijvoorbeeld geneesmiddelen met de werkzame stof methylfenidaat),
 • middelen gebruikt in substitutietherapie (bijvoorbeeld methadon, buprenorfine).

Reizen binnen het Schengengebied

Het Schengengebied bestaat uit 27 landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Meer informatie

Wanneer u naar één van deze landen reist en u een geneesmiddel meeneemt met verdovende middelen of psychotrope stoffen, moet u minstens twintig werkdagen (vier weken) vooraf, dit formulier opsturen naar:

FAGG
Directoraat-generaal Inspectie
afdeling Vergunningen
team Verdovende Middelen
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Enkele aandachtspunten bij het invullen van de Schengenverklaring

 • Vul alle gevraagde gegevens van deze verklaring correct in. Zo niet, kan deze niet worden gevalideerd.
 • Wanneer het land van bestemming geen deel uitmaakt van het Schengengebied, mag u dit document niet gebruiken en heeft het geen zin dit naar het FAGG op te sturen.
 • Elke Schengenverklaring is slechts geldig voor 1 geneesmiddel en voor maximaal 30 dagen.
 • Wanneer u verschillende geneesmiddelen met verdovende middelen of psychotrope stoffen meeneemt op reis moet u één formulier per middel invullen.
 • Wanneer uw reis langer dan dertig dagen duurt, kunt u de regelgeving in uw land van bestemming opzoeken op de website van de INCB of de ambassade van uw reisbestemming contacteren. De Belgische wetgeving laat toe dat u geneesmiddelen voor een behandelingsduur van 3 maanden mee naar het buitenland neemt, maar niet elk land staat toe dat u voor meer dan 30 dagen geneesmiddelen in het land binnenbrengt. Wanneer het land van bestemming toestaat dat u voor meer dan 30 dagen geneesmiddelen meebrengt, moet u een formulier per geneesmiddel invullen en dit voor een maximale periode van 3 maanden.
 • Wanneer uw reis langer dan 30 dagen duurt en dit de limiet is van het land van bestemming of uw reis duurt langer dan 3 maanden, moet u contact opnemen met een lokale dokter in het land van uw bestemming. Zo kan uw medische behandeling op correcte wijze worden opgevolgd
 • Het is verboden zich vanuit België verdovende middelen of psychotrope stoffen te laten opsturen.

Na validatie van het volledig en correct ingevuld formulier, zal het document per post worden opgestuurd naar de aanvrager. Neem de goedgekeurde verklaring mee op reis en bewaar deze bij uw geneesmiddelen. Laat de verklaring zien als er naar wordt gevraagd.

Het FAGG is enkel bevoegd voor het valideren van Schengenverklaringen van geneesmiddelen met verdovende middelen of psychotrope stoffen voor burgers die in België zijn gedomicilieerd en die geneesmiddelen moeten meenemen tijdens hun reis naar een land van het Schengengebied. Wij valideren geen documenten voor andere geneesmiddelen, burgers gedomicilieerd in het buitenland of voor reizen naar landen buiten het Schengengebied. 

Volgens de Spaanse nationale wetgeving moeten reizigers naar Spanje ook een "Permiso de Viajeros" aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend via de Spaanse ambassade in België.

Medicinale cannabis die tetrahydrocannabinol bevat
De aflevering van medicinale cannabis die tetrahydrocannabinol bevat is in België verboden door het koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten. Het FAGG kan geen Schengenverklaring valideren voor een geneesmiddel waarvan de aflevering in België is verboden.

Wanneer u middelen gebruikt in substitutietherapie (bijvoorbeeld methadon, buprenorfine), bekijk dan altijd de informatie van het land waar u naartoe reist op de website van de INCB of contacteer de ambassade van uw reisbestemming. Dergelijke middelen zijn vaak onderworpen aan strengere regels of speciale procedures.

Reizen buiten het Schengengebied
Met landen buiten het Schengengebied zijn geen afspraken vastgelegd over het meenemen van geneesmiddelen die verdovende middelen of psychotrope stoffen bevatten. Raadpleeg voor vertrek de website van de INCB waarop u informatie kunt terugvinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar uw reisbestemming.

Als u op deze website geen informatie terugvindt voor het desbetreffende land of u heeft nog bijkomende vragen, dan raden wij u aan om op de website van de ambassade te kijken of contact op te nemen met de ambassade van het land waar u naar toe reist. De ambassade van uw reisbestemming kan u het beste informeren over het meenemen van geneesmiddelen op reis en of u bepaalde formulieren nodig hebt.

Als u geen antwoord krijgt van de ambassade en u vindt geen informatie terug op de website van de INCB, dan raden wij aan om een Engelstalige verklaring te laten opstellen door uw behandelende arts waarin duidelijk staat welke geneesmiddelen u moet innemen in het kader van uw medische behandeling en de posologie er van.

Wanneer uw reis langer duurt dan de maximale hoeveelheid geneesmiddelen die u mag meenemen volgens de voorschriften van uw bestemming, dan moet u contact opnemen met een lokale dokter in het land van uw bestemming. Zo kan uw medische behandeling op correcte wijze worden opgevolgd.

Wanneer er wordt vereist dat een medisch attest wordt gelegaliseerd door de overheid, kunt u voor meer informatie terecht bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Reizen naar België
Een reiziger die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen of psychotrope stoffen moet meenemen naar België, moet dit kunnen rechtvaardigen met een geldig medisch voorschrift of een door de overheid gevalideerd certificaat zoals bijvoorbeeld de Schengenverklaring.
De maximale hoeveelheid medicatie die wordt meegenomen naar België mag de behandelingsduur van drie maanden niet overschrijden.

Wanneer uw reis langer dan 30 dagen duurt en dit de limiet is van het land van herkomst of uw reis duurt langer dan 3 maanden, dan moet u contact opnemen met een dokter in België. Zo kan uw medische behandeling op correcte wijze worden opgevolgd.

Het is verboden verdovende middelen of psychotrope stoffen te laten opsturen naar België.

Meer informatie
team Verdovende Middelen: narcotics@fagg.be

Laatste update op 09/11/2023