Wetgeving - Substanties

De reglementering kunt u terugvinden in het koninklijk besluit van 06.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen, in toepassing van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Enkel de bijlagen en de wijzigingen ervan die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad hebben officiële juridische waarde. Deze publicatie voorziet echter geen geconsolideerde versies. Bij twijfel kan u de bijgewerkte versies van bijlages I t.e.m. V, opgesteld door het Team Verdovende Middelen, raadplegen. Let wel: deze geconsolideerde versie heeft geen officiële juridische waarde en bindt de administratie niet:
-    Bijlage I
-    Bijlage II
-    Bijlage III
-    Bijlage IV
-    Bijlage V
Door de classificatie op basis van een generieke structuur is het onmogelijk om in bijlage IVa een limitatieve lijst van geviseerde stoffen weer te geven. U kan daarom enkel een indicatieve, niet-limitatieve lijst raadplegen.

De wettelijke bepalingen m.b.t. het systeem Narcoreg zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 10.07.2023 houdende invoering van een elektronisch systeem ter registratie van leveringen en ontvangsten van verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 

Laatste update op 27/05/2024