API - fabricage - invoer - distributie

De Europese richtlijn 2011/62/EU tegen de namaak van geneesmiddelen vereist dat de fabrikanten, importateurs en distributeurs van werkzame stoffen (API : active pharmaceutical ingredient) die in België gevestigd zijn zich aanmelden bij het FAGG. Om hieraan te voldoen moeten de betrokken personen en ondernemingen het registratieformulier API, de lijsten met betrokken werkzame stoffen en de verklaring van de aanvrager invullen. De ingevulde documenten moeten ingediend worden per e-mail via de mailbox certificates@fagg-afmps.be.

De API registraties zijn onderworpen aan de betaling van een bijdrage. Meer informatie over alle bijdragen kunt u hier terugvinden. Het overzicht i.v.m. de API registraties kunt u hier terugvinden. Een uitnodiging tot betaling zal u via een factuur door het FAGG worden toegezonden.

Laatste update op 24/02/2020