Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Voert u als apotheker-titularis geautomatiseerde IMV uit of wil u starten of stoppen met geautomatiseerde IMV? Dan moet u dat melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Bent u al voor 1-12-2012 gestart met geautomatiseerde IMV, dan geeft u 1-12-2012 op als startdatum. U ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer het FAGG uw melding heeft ontvangen.

Op de website van het FAGG vindt u de lijst met apotheken en ziekenhuisapotheken die geautomatiseerde IMV hebben gemeld.

Meer informatie

Koninklijk Besluit van24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Richtsnoer individuele medicatievoorbereiding

FAQ

 

Laatste update op 16/12/2020