IMV

Individuele medicatievoorbereiding (IMV) KB 24.09.2012

 

In toepassing van artikel 3 van het Koninklijk Besluit van24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV), vindt u hieronder het formulier dat, behoorlijk ingevuld, aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten moet overgemaakt worden indien u als apotheker-titularis de IMV op geautomatiseerde wijze uitvoert of wenst uit te voeren of wanneer u de geautomatiseerde IMV stopzet.

U kan dit formulier op deze website invullen en daarna afdrukken voor verzending of eerst afdrukken en manueel invullen.

De apothekers die op de datum van inwerking treden van dit besluit, zijnde 1/12/2012, reeds met de automatische IMV gestart zijn, kunnen als startdatum 1/12/2012 invullen.

Er zal u zal daarna een ontvangstbevestiging toegestuurd worden.

Op dit overzicht vindt u de lijst van de apotheken en ziekenhuisapotheken die de geautomatiseerde IMV genotificeerd hebben bij het FAGG.

Richtsnoer individuele medicatievoorbereiding

FAQ

Laatste update op 15/10/2019