12 tips voor een goed gebruik van geneesmiddelen

Het FAGG ontwikkelde de campagne Een geneesmiddel is geen snoepje – 12 tips voor een goed gebruik van een geneesmiddel om patiënten te informeren over het goed gebruik van geneesmiddelen. Je kan er de 12 tips ook terugvinden in een handige brochure of een affiche om af te drukken. We geven hieronder een kort overzicht van de belangrijkste informatie.

Tip 1: arts en apotheker: uw raadgevers
Raadpleeg uw arts en vraag raad aan uw apotheker. Zij zijn gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaars die al uw vragen over het (correcte) gebruik van geneesmiddelen kunnen beantwoorden. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 2: bijsluiter en verpakking van het geneesmiddel 
Lees aandachtig de bijsluiter en de vermeldingen op de verpakking. U vindt er nuttige informatie terug over het goed gebruik van geneesmiddelen. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 3: vergunde geneesmiddelen 
Alleen vergunde geneesmiddelen zijn geëvalueerd op het vlak van hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. En alleen apothekers zijn bevoegd om deze vergunde geneesmiddelen te verkopen (zie ook tip 4). Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Let op! Er is een verschil tussen geneesmiddelen en voedingssupplementen. Voedingssupplementen mogen wel buiten de apotheek worden verkocht en op de verpakking moet duidelijk de vermelding ‘voedingssupplement’ staan.

Tip 4: geneesmiddelen en internet 
In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen. 

Geneesmiddelen die vrij zijn van een medisch voorschrift mogen worden verkocht via de website van een apotheek, maar alleen als deze is aangemeld bij het FAGG en de Orde der Apothekers. Een lijst van vergunde internetapotheken is beschikbaar op de website van het FAGG.

Door geneesmiddelen te kopen via internet buiten dit legale circuit, loopt u het risico nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te ontvangen. Lees alle informatie over de risico’s, de aanbevelingen en de wetgeving op de website van het FAGG.

Tip 5: bijwerkingen van geneesmiddelen
Neem contact op met uw arts en/of apotheker als er bijwerkingen optreden na de inname van een geneesmiddel.

U kunt een bijwerking als patiënt ook rechtstreeks melden aan het FAGG. Dit kan online via www.eenbijwerkingmelden.be of via een meldingsfiche (de zogenaamde gele fiche). Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 6: huis- of reisapotheek
Een huis- of reisapotheek kan nuttig zijn om de eerste zorgen toe te dienen en kleine kwaaltjes te behandelen, maar kan het advies van uw arts en/of apotheker niet vervangen als uw toestand dat vereist. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 7: geneesmiddelen en het besturen van een voertuig
Ga na of het geneesmiddel een invloed kan hebben op uw rijvaardigheid. Talrijke geneesmiddelen kunnen namelijk aanleiding geven tot een verminderde waakzaamheid. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 8: zwangerschap en borstvoeding
Raadpleeg uw arts en/of apotheker voordat u geneesmiddelen neemt als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Een zwangerschap of de periode van borstvoeding zijn delicate periodes als het op geneesmiddelengebruik aankomt. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 9: geneesmiddelen en kinderen
Wees voorzichtig en waakzaam als u geneesmiddelen geeft aan kinderen. De dosis moet namelijk worden aangepast aan de leeftijd en het gewicht van het kind. Bovendien zijn veel geneesmiddelen niet geschikt om te worden toegediend aan kinderen. Vraag raad aan uw arts of apotheker wanneer u medicatie wenst aan te schaffen voor kinderen en raadpleeg altijd de bijsluiter. Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 10: pijnstillers en zelfmedicatie
Maak geen misbruik van pijnstillers. Hoewel u geen medisch voorschrift nodig hebt voor bepaalde pijnstillers, zijn deze per definitie niet zonder risico en mag zelfmedicatie in geen geval langdurig worden toegepast zonder medisch advies.
Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 11: antibiotica 
“Opgelet: enkel gebruiken op doktersvoorschrift.” Er worden te veel antibiotica gebruikt in situaties waar deze niet nodig zijn, wat ervoor zorgt dat ziekteverwekkers ‘resistent’ worden tegen bepaalde antibiotica en minder of niet meer waakzaam zijn. Gebruik ze dus alleen wanneer ze noodzakelijk zijn om een (bacteriële) infectie te bestrijden.

Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Tip 12: slaap- en kalmeringsmiddelen
Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar. Maak er geen misbruik van en houd de behandeling zo kort mogelijk. Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn geneesmiddelen met een hoog risico op gewenning en afhankelijkheid.
Lees meer informatie op de campagnewebsite.

Contact
info.medicines@fagg.be 
 

Laatste update op 15/12/2022