Risicobeheerprogramma en risicobeperkende activiteiten

In het kader van de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, kan er een risicobeheerprogramma of RMP (Risk Management Plan) vereist zijn. Het betreft een reeks geneesmiddelenbewakingswerkzaamheden en -interventies om de risico’s van een geneesmiddel vast te stellen, te typeren, te vermijden of te minimaliseren, met inbegrip van de beoordeling van de doeltreffendheid van deze werkzaamheden en interventies.

Dit plan bevat twee delen:

Deel I betreft het profiel van de bijwerkingen van het geneesmiddel en het geneesmiddelenbewakingsplan.

Deel II betreft een evaluatie van de noodzaak van risicobeperkende activiteiten en, in voorkomend geval, een risicobeheerprogramma dat de risicobeperkende activiteiten beschrijft (Risk Minimisation activities – RMA). Het bevat :
- De routine activiteiten : de samenvatting van de productkenmerken, de bijsluiter voor het publiek:
- De niet-routine of bijkomende activiteiten (Additional RMA) : beperkende voorwaarden die kunnen gaan om het voorschrift, de afleveringswijze, de distributie, het gebruik of de toediening van het geneesmiddel (met name educatief materiaal), de uitvoering van specifieke klinische proeven ;

Het educatief materiaal dat wordt ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de bijkomende risicobeperkende activiteiten moet, voorafgaand aan zijn verspreiding (vaak voorafgaand aan het in het handel brengen van het betrokken geneesmiddel), het voorwerp uitmaken van de goedkeuring van de bevoegde nationale overheden (FAGG).

Om meer te weten…

- Omzendbrief 635 van 4 mei 2018 betreffende de goedkeuringsprocedure door de nationale overheden van de “bijkomende risicobeperkende activiteiten”, gericht aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen. Toelichting aan de omzendbrief 02/2024.

- Aanvraagformulier tot goedkeuring van de bijkomende risicobeperkende activiteiten (Additional RMA) (update 02/2024).

- Richtlijnen (FAGG) versie 02-2024.

- Pictograms: logo "RMA", logo "opgelet " en logo "zwangere vrouw".

- Presentatie BRAS van 25/09/2018 m.b.t. RMA

Lijsten van goedgekeurde RMA-dossiers

Contact: rma@fagg.be

Laatste update op 19/04/2023