Strimvelis (GSK)

Actief bestanddeel: autologe CD34 -cellen getransduceerd om ADA tot expressie te brengen

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Leidraad 10/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Brochure 10/2016 FR NL DE
Waarschuwingskaart 10/2016 FR NL DE
Producttoestemmingsformulier   FR NL DE
Register toestemmingsformulier   FR NL DE

Dit geneesmiddel is momenteel niet gecommercialiseerd.

Laatste update op 14/12/2016