Goedgekeurde RMA-materialen

Voor bepaalde geneesmiddelen werd educatief materiaal goedgekeurd voor gezondheidszorgbeoefenaars of patiënten, in het kader van aanvullende risicobeperkende activiteiten (RMA: Risk Minimisation Activities).
De digitale versies van dit materiaal zijn beschikbaar in de geneesmiddelendatabank.

Zoek de naam van het geneesmiddel om het RMA-materiaal te raadplegen. Klik in de resultaten op "RMA".
Sommige materialen zijn niet digitaal beschikbaar (bv. doseringscalculator, rekenliniaal, dvd, audio-cd, demonstratiemateriaal).

Als u materiaal wilt raadplegen dat niet op onze website is gepubliceerd of als u een gedrukte versie van het volledige materiaal of van bepaalde elementen wilt ontvangen, neem dan contact op met de vergunninghouder van het geneesmiddel.

Het educatief materiaal bevat geen volledige informatie. Lees daarvoor aandachtig de bijgewerkte SKP’s (samenvatting van de kenmerken van het product) en bijsluiters die beschikbaar zijn via de geneesmiddelendatabank.

Laatste update op 11/07/2023