Goedgekeurde RMA-materialen

U vindt hieronder de alfabetische lijst van geneesmiddelen waarvoor educatieve materialen, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars of voor de patiënten, werden goedgekeurd in het kader van de uitvoering van de bijkomende risicobeperkende activiteiten (RMA: Risk Minimisation Activities).


Voor elk geneesmiddel vindt u, indien beschikbaar, de goedgekeurde materialen onder elektronische vorm.
Voor de oudste goedgekeurde materialen, beschikken we niet altijd over een elektronische versie. De ontbrekende documenten zullen geleidelijk worden toegevoegd aan de site.

Bovendien, wanneer verschillende materialen voor een geneesmiddel werden goedgekeurd, is het mogelijk dat ze niet allemaal gepubliceerd werden (bijvoorbeeld: doseringscalculator, rekenliniaal, dvd, audio-cd, demonstratiemateriaal).

Als u documenten wil raadplegen die niet op onze site worden gepubliceerd of als u een gedrukte versie van het volledige materiaal of van slechts bepaalde elementen wil ontvangen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de vergunninghouder (vermeld naast de naam van het geneesmiddel) om deze te bekomen.

Deze educatieve materialen bevatten niet alle informatie. Voor de volledige informatie, lees aandachtig de geactualiseerde SKP’s en bijsluiters die beschikbaar zijn op onze website. (link)

 

 

Laatste update op 16/12/2020