Depo-Eligard (Astellas)

Actief bestanddeel: leuproreline acetaat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Poster 10/2018 FR NL
Video 10/2018    

 

Laatste update op 11/01/2019