Depo-Eligard (Astellas)

Actief bestanddeel: leuproreline acetaat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Poster 02/2021 FR NL
Video 02/2021    

 

Laatste update op 31/03/2021