Kyprolis

Werkzame stof

carfilzomib

Houder

Amgen N.V.

Status

Gesloten

Indicatie

in combinatie met dexamethason (Kd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die 3 of meer eerdere behandelingen hebben gekregen

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

31/07/2017

Laatste update op 31/07/2017