Tecentriq®

Werkzame stof

Atezolizumab

Houder

Roche

Status

Gesloten

Indicatie

in combinatie met bevacizumab, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een gevorderd of niet-resectabel hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder werden behandeld met systemische therapie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/04/2021

Laatste update op 13/04/2021