Cyramza®

Werkzame stof

ramucirumab

Houder

S.A. Eli Lilly N.V. Belgium

Status

Gesloten

Indicatie

behandeling van volwassen patiënten, met gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) met een serum alpha fetoproteïne (AFP) van ≥ 400 ng/ml, die eerder met systemische therapie behandeld zijn.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

19/04/2021

Laatste update op 19/04/2021