Zejula®

Werkzame stof

niraparib

Houder

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V.

Status

Lopend

Indicatie

onderhoudsbehandeling van volwassen vrouwelijke patiënten met met een gevorderd, hooggradig BRCA1/2 wild-type ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een (gedeeltelijke of volledige) respons vertonen na een eerstelijns platinabevattende chemotherapie

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

30/11/2020

Laatste update op 13/04/2021