VX-445/TEZ/IVA

Werkzame stof

elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor

Houder

Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

Status

Lopend 

Indicatie

patiënten met cystische fibrose (CF) met dringende behoeften die 12 jaar of ouder zijn, heterozygoot zijn voor F508del en een minimale functie (MF) mutatie (F-/MF-genotypen) hebben

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

27/11/2020
Laatste update op 13/04/2021