Braftovi®

Werkzame stof

encorafenib

Houder

Pierre Fabre Santé Benelux N.V.

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met Erbitux® (cetuximab) voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) met een BRAF V600E-mutatie, die eerder systemische therapie hebben ontvangen

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

31/08/2020

Laatste update op 13/04/2021