entrectinib

Werkzame stof

entrectinib

Houder

Roche

Status

Lopend

Indicatie

volwassen patiënten, met ROS1 positieve, gevorderde of metastatische NSCLC (niet-kleincellige longkanker) met hersenmetastasen, die niet eerder zijn behandeld met een ROS1-remmer.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

29/09/2020

Laatste update op 13/04/2021