Olumiant

Werkzame stof

Olumiant

Houder

S.A. Eli Lilly N.V.

Status

Lopend

Indicatie

matige tot ernstige atopische dermatitis (AD), gedefinieerd door EASI score ≥ 16 voor de start van de behandeling, bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor een systemische behandeling

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemmingré

Laatste update

19/10/2020

Laatste update op 13/04/2021