Nubeqa®

Werkzame stof

darolutamide

Houder

Bayer

Status

Lopend

Indicatie

voor gebruik bij volwassen mannen voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (nmCRPC) met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

22/03/2021

 

Laatste update op 13/04/2021