Nplate®

Werkzame stof

romiplostim

Houder

Amgen

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van volwassen patiënten met primaire immuunthrombocytopenie (ITP) binnen de eerste 12 maanden van diagnose die refractair zijn voor andere therapieën (bvb. corticosteroïden (CS), immunoglobulines (IVIg)).

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

10/11/2020

Laatste update op 13/04/2021