Abraxane®

Werkzame stof

paclitaxel

Houder

Celgene

Status

Gesloten

Indicatie

in combinatie met gemcitabine als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met metastatisch adenocarcinoma van de pancreas

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

02/05/2017

Laatste update op 02/05/2017