RoActemra®

Werkzame stof

tocilizumab

Houder

Roche

Status

Lopend

Indicatie

Arteriitis temporalis (of reuscelarteriitis)

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

25/01/2017

Laatste update op 26/01/2017