Strensiq®

Werkzame stof

Asfotase alfa

Houder

Alexion Pharma

Status

Lopend

Indicatie

langdurige enzymvervangingstherapie bij patiënten met hypofosfatasie (HPP) bij wie de eerste symptomen vóór de leeftijd van 18 jaar zijn opgetreden, om de manifestaties van de ziekte met betrekking tot het bot te behandelen.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

17/02/2020
Laatste update op 23/03/2023