Alpelisib

Werkzame stof

Alpelisib

Houder

Novartis Pharma

Status

Lopend

Indicatie

In combinatie met fulvestrant of letrozole voor postmenopauzale vrouwen en voor mannen met endocriene resistente hormoonreceptorpositieve (HR+) HER2-negatieve (HER2-) metastatische borstkanker, die hervallen of progressief zijn na minstens 3 voorafgaande systemische behandelingen voor hun gevorderde of metastatische ziekte, en die specifieke PIK3CA hotspotmutaties hebben.

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

06/04/2021

Laatste update op 13/04/2021