Jakavi

Werkzame stof

Ruxolitinib

Houder

Novartis Pharma

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van patiënten met corticosteroïden-refractaire chronische graft-versus-host-ziekte na een allogene stamceltransplantatie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Dernière mise à jour

04/09/2018

Laatste update op 23/03/2023