Jakavi

Werkzame stof

Ruxolitinib

Houder

Novartis Pharma

Status

Lopend

Indicatie

de behandeling van corticosteroïden-refractaire chronische graft-versus-host-ziekte na een allogene stamceltransplantatie, voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar die niet adequaat kunnen worden behandeld met commercieel beschikbare alternatieven.

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring-Amendment_1

Informatie voor de patiënten

Informatie voor de patiënte-Amendment_1

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming-Amendment_1

Dernière mise à jour

22/06/2023

Laatste update op 19/07/2024