Ocaliva®

Werkzame stof

obeticholic acid

Houder

Intercept Pharma Nederland BV

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van patiënten met primaire gal cholangitis (PBC) die de lange‐termijn veiligheidsuitbreiding van de POISE fase 3‐studie (747-301 / EudraCT 2011-004728-36) hebben voltooid

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement 1

Goedkeuring amendement 2

Informatie voor de patiënten

Informatie voor de patiënten amendement 1

Informatie voor de patiënten amendement 2

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming amendement 1

Geïnformeerde toestemming amendement 2

Laatste update

08/03/2024
Laatste update op 19/07/2024